6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. Tel.: 76/789-963

Szabályzatok

Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár alapító okirata
módosításokkal egységes szerkezetben.

Teljes dokumentum megtekintése.

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat a 120/2014. (IV.08.) Korm. rendeletnek megfelelően az alábbi fenntartói nyilatkozatot teszi:

Fenntartói nyilatkozat.

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

A Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár az 1997. évi CXL törvény 55. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak eleget téve az alábbiakban teszi közzé fő céljait:

1.    A könyvtár kettős funkciót lát el: „C” típusú lakóhelyi közművelődésit, illetve iskolai könyvtárit, tehát a település teljes lakossága számára területi jelleggel nyilvánosan működik.
2.    Feladatának tekinti az olvasási és a könyvtárhasználati kultúra terjesztését és fejlesztését a teljes lakosság körében.
3.    Információs hátteret nyújt az állampolgári tájékozódáshoz, a közügyek intézéséhez, a közhasznú ismeretek megszerzéséhez.
4.    Támogatja:
*    az életen át tartó tanulást
*    az oktatás különböző szintjein tanulókat
*    a szabadidő hasznos eltöltését
*    a fizikailag hátrányos helyzetűek ellátását.
5.    A korszerű elektronikus eszközökre és forrásokra támaszkodva fejleszti az intézmény tájékoztató-információs szolgáltatásait.
6.    Nyilvános Internet-hozzáférést biztosít a könyvtárhasználók számára, hangsúlyt fektet a saját tartalomszolgáltatásra.
7.    Biztosítja más könyvtárak állományának elérését, közvetíti szolgáltatásaikat a helyi felhasználókhoz (könyvtárközi kölcsönzés, interneten elérhető katalógusok, adatbázisok, CD-ROM adatbázisok segítségével stb.).

Teljes dokumentum megtekintése.

Tartalom:

I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya
II. A könyvtár  alapadatai
III. A könyvtárnak a könyvtári rendszerben elfoglalt helye
IV. A könyvtár fenntartása és felügyelete
V. A könyvtár  alap- és kiegészítő tevékenysége
VI. A könyvtár gazdálkodása
VII. Szervezeti felépítés és működés
VIII. A könyvtár feladata
IX. A könyvtár állományalakítása, gyűjtőköre
X. Az állomány elhelyezése, raktározása
XI. Az állomány védelme
XII. A könyvtárosok munkarendje, helyettesítési rendje
XIII. A könyvtár nyitva tartása
XV. Záró rendelkezések

Teljes szabályzat megtekintése.

Tartalom:

I. A könyvtár használata
II. A beiratkozás
III. A könyvtár szolgáltatásai
IV. A szolgáltatások igénybevétele
- A kölcsönzés
- Helybenhasználat
- Tájékoztatás
- Előjegyzés
- Könyvtárközi kölcsönzés
- Csoportos foglalkozások
- Rendezvények
- A könyvtárhasználók kötelességei
V. Eljárás késedelmes kölcsönzés esetén

I. sz. melléklet: Olvasói nyilatkozat a könyvtár használatáról
II. sz. melléklet: A könyvtár térítési díjairól

Teljes szabályzat megtekintése.

Tartalom:

1. Törvényi rendelkezések az ingyenes tankönyvi ellátás rendjéről
2. Fogalmak
3. A tankönyvek biztosításának módja
4. A tankönyvek nyilvántartásának módja
5. A tankönyvek kölcsönzési rendje
6. A kölcsönzött tankönyvek kártérítése

Teljes szabályzat megtekintése.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

II. ISKOLAI KÖNYVTÁR

1. A pedagógiai program elvárásai a könyvtárral szemben
2. A gyűjtés szintje és mélysége
3. Beszerzési példányszám
4. A gyűjtemény formai megközelítésben
5. A gyűjtemény tartalmi megközelítésben
6. A gyűjtés köre

III. KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁR

1. A gyűjtés szintje és mélysége
2. Beszerzési példányszám
3. A gyűjtemény formai megközelítésben
4. A gyűjtemény tartalmi megközelítésben

Teljes dokumentum megtekintése.

A Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Isokolai Könyvtár szabályzata
a számítógépek használatáról és a nyomtatásról

Teljes szabályzat megtekintése.