Kategóriák
Egyéb kategória

Új könyveink

Kategóriák
Egyéb kategória

Kategóriák
Egyéb kategória

HELYTÖRTÉNET

HELYTÖRTÉNET

Kádár Lajos

Kádár Lajos (1896. május19. – 1982. február 14.) Tiszaalpáron született. Móricz Zsigmond felfedezettje. Tizenhárom könyvet, kb. 100 novellát, valamint néprajzi cikkeket írt. Főbb művei: Rozika, Taposóka, Halászok, Cigányok, Kujtor lelkek, Lidércsziget, Tyukász Péter, A doni halálbánya, Az istentelenek, A pusztán, Börtönnapló, Kolomp szól a ködben életrajzi regénye és az Ártatlanok című drámája. Kevés település büszkélkedhet azzal, hogy saját író szülötte mutatja be környezetének szépségeit, lakóinak emberségét. Kádár Lajos ezt tette a Kolomp szól a ködben című önéletrajzi írásában.

Apja juhász-számadó volt. Kádár Lajos eleinte cselédként dolgozott, majd bojtár is volt, miután 1912-ben Budapestre ment. Ott borbélyinas, villamoskalauz és bankszolga volt. Az első világháborúban katonaként vett részt, hadifogságba került. Az itteni élményeit A doni halálbánya (1936) című regényében írta meg. A kötet többek között azért aratott nagy sikert, mert a szerző a háborús élményeit a nincstelenek szemszögéből mutatta be. A háborút követően mint pincért alkalmazták. Több regénye és novellája jelent meg az 1930-as és 1940-es években, emellett számos elbeszélését publikálták a napilapok, folyóiratok, mint pl. a Kelet Népe.

Kádár Lajos megjelent regényeinek többsége a szülőföld, Alpár és az azt övező puszták életéről szól népmesékre emlékeztető módon, ugyanakkor szociográfiai ismeretek birtokában. 1944-ig sikeres írónak számít, majd 45 után jobboldalisága miatt mellőzik, kiszorítják az irodalomból.

Az írót munkásságáért Tiszaalpár Nagyközség Díszpolgárává választották.

Kategóriák
Egyéb kategória

A könyvtár története

Tiszaalpáron 1954-ben létesített a tanács először könyvtárat, amely 1961-ig a kiskunfélegyházi Járási Könyvtár letéti könyvtáraként működött. Később saját költségvetéssel rendelkező önálló könyvtárrá vált. 1991-ben a képviselő-testület határozata révén az iskola szervezeti egysége lett, egyúttal az iskola telephelyére, az addig úttörőházként funkcionáló épületbe költözött. A közoktatásban és az iskola működtetésében bekövetkezett változások miatt 2012. december 1-jével a kettős funkciót ellátó könyvtár visszakerült az önkormányzathoz, előbb szakfeladaton működött, majd 2013. augusztus 1-től újra önálló költségvetési szerv lett.

Az épület eredetileg nem könyvtárnak épült. Az eddigi átalakítások mindegyike azt a célt szolgálta, hogy egyre inkább meg tudjon felelni a funkciójának, a kor igényeinek, a használók elvárásainak. A belső tér kialakításánál – a hasznos alapterület növelése mellett – az volt a cél, hogy lehetőségekhez képest egylégterű könyvtári szolgáltató hely alakuljon ki. 2006-ban pályázati támogatással megoldódott a mozgáskorlátozottak akadálytalan közlekedése, és a mellékhelyiségek korszerűsítése, illetve kibővítése mozgáskorlátozott illemhellyel.

A könyvtár alapterülete 200 m2, ebből 20 m2 számítástechnika teremként funkcionál. Kölcsönzési ideje heti 32 óra, állományának száma közel 20.000 dokumentum.

Az állomány gyarapítására az éves költségvetésben biztosított összeget fordítja a könyvtár, ezt egészítik ki az érdekeltségnövelő támogatás, a Márai-programban rendelhető könyvek, valamint a Nemzeti Könyvtár és magánszemélyek ajándékkönyvei.
Az intézmény technikai felszereltsége: 10 asztali számítógép, 4 laptop, 2 db tablet, 1 db multifunkcionális nyomtató (fénymásoló + szkenner), színes televízió, DVD-lejátszó. Telefonvonallal, internet-hozzáféréssel rendelkezik az intézmény.
A közösségi oldalunk címe: Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskola Könyvtár, honlapunk: www.alparkonyvtar.hu.

A könyvtár a helyi rendezvényeivel igyekszik valamennyi korosztályt megszólítani. A térségi és az országos könyvtári programokon is részt vesz (Internet Fiesta, Országos Könyvtári Napok, Olvasó Dél-Alföld stb.). 2013-ban Tiszaalpár nyerte az Olvasó Dél-Alföld c. vetélkedőt, és ezzel a „A Dél-alföldi Régió legtöbbet olvasó települése” címet. A rendezvények szervezésénél problémát jelent a helyhiány, mert nincs a könyvtárban kisebb közösségi programok, tanfolyamok megtartására alkalmas terem.
2014-ben a település önkormányzata a 60/2014.(III.25.) sz. Kht. határozatával úgy döntött, hogy a könyvtár épületét kibővíti egy közösségszervezésre alkalmas többfunkciós épületszárnnyal. A 40 m2 alapterületű, kisebb rendezvények megtartására is alkalmas terem az épület déli oldalának folytatásaként kerül kialakításra. A projekt költsége 5.877.761.- Ft. A bővítmény előnyösen illeszkedik a meglévő épülethez: megmarad annak egylégterűsége, ugyanakkor megközelíthető a mozgássérültek igényeinek megfelelően is, de helyzetét tekintve távol esik a könyvtár zajosabb, forgalmasabb részeitől.

A bővítéssel olyan új szolgáltató hely nyílt a könyvtárban, amely kellő nyugalmat biztosít az elmélyült olvasáshoz, kutatáshoz, de közösségi találkozóhelyként, előadások, kiállítások, foglalkozások, tanfolyamok megrendezésére is kiválóan alkalmas.

Kategóriák
Egyéb kategória

Költészet napi felhívás